Pokládka


  • Naša škridla sa dá pokladať na takmer všetky druhy striech. Musí byť ale dodržaný sklon strechy, a to minimálne
    7 stupňov. Aj pri sklone od 7 do 15 stupňov podáva firma Bucher Slovakia bezplatné poradenstvo.