Obrázková strecha


  • Strechy, ktoré na základe požiadavky si chce nechať zákazník vyhotoviť aj s motívom, alebo nadpisom, robíme s renomovanými pokrývačmi striech. Tieto popisy robíme od najjednoduchších, až po fotografie, alebo až po abstraktné motívy.